Sociale Veiligheid

Sociale Veiligheid binnen Scouting Berghem

Inleiding Sociale Veiligheid

We vinden het binnen Scouting Berghem belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Wat is sociale veiligheid? Sociale veiligheid binnen Scouting Berghem betekent dat leden zich beschermd voelen wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode Scouting Nederland) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke onderdelen die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

 

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen Scouting Berghem vervult, nageleefd te worden. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Berghem getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

 

Aannamebeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilligers matchen met de wensen van onze organisatie hebben wij een aannamebeleid. Deze kunt u hier downloaden

 

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of iets anders waarbij je ondersteuning wilt van Scouting Berghem staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Binnen ons bestuur hebben wij een gediplomeerd vertrouwenspersoon.

Zij is te bereiken via: groepsbegeleiding@scoutingberghem.nl

U kunt bij onze vertrouwenspersoon ook terecht met vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag.