Contributie

Contributie

Ieder lid van Scouting Berghem betaalt evenveel contributie. Momenteel is de contributie voor ieder lid € 32,50 per half jaar. De contributie wordt via een automatische incasso in de maanden september en maart geïnd.

Daarnaast wordt in deze beide maanden voor ieder lid een extra bedrag van €15,00 afgeschreven. Deze €30,00 kunt u volledig terugverdienen door het verkopen van loten van de Nationale Scouting Loterij. U krijgt hierover meer informatie zodra uw zoon of dochter lid wordt van onze vereniging.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie. De penningmeester is te bereiken via penningmeester@scoutingberghem.nl

Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf de 4e opkomst.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk of per email worden ingediend bij ledenadministratie@scoutingberghem.nl. Of u kunt de inschrijving via de website regelen met het uitschrijfformulier.

 

Kampgeld

De bijdrage voor het kamp is niet bij de contributie inbegrepen en wordt enkele weken voor het zomerkamp contant betaald aan de leiding van de speltak.