Website

Mocht u ideeën, opmerkingen of vragen over de website hebben kunt u altijd contact opnemen met ons. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk afhandelen.

IT beheer
Scouting Berghem

Postadres Vereniging

t.a.v. Secretariaat
Mgr. Bekkersstraat 1
5351 GK Berghem

Bestuur Vereniging

Het verenigingsbestuur van Scouting Berghem bestaat uit:

Voorzitter: Vacant

Secretaris: Dimitri van Gaal

Penningmeester: Mark van Gaal

Groepsbegeleiding: Angelique de Haas

Bestuursleden: Sjoerd Krijn Wilkens en Benthe van Kemenade.

 

Postadres Stichting Scouting Berghem

t.a.v. Secretariaat
Mgr. Bekkersstraat 1
5351 GK Berghem

 

Overige belangrijke contactgegevens

Ledenadministratie:
Deze loopt via het secretariaat.

Mocht u onregelmatigheden aan ons Clubhuis De Sprokkelaar constateren, kunt u ons bereiken via of bel naar een van de bestuursleden Mark van Gaal 06-17548365, Dimitri van Gaal 06-20445854.