Scouting Berghem hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. Persoonlijke gegevens worden door Scouting Berghem dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Scouting Berghem houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Voor het beheren van de persoonsgegevens van onze leden maken wij gebruik van Scouts Online (SOL). SOL wordt door Scouting Nederland beheerd en beschikbaar gesteld aan alle scoutinggroepen. In het privacybeleid van Scouting Nederland is vastgelegd welke gegevens in SOL worden verwerkt en door wie deze gegevens geraadpleegd en aangepast kunnen worden. Scouting Berghem verplicht zich om het privacy beleid van Scouting Nederland na te leven. Het privacybeleid van Scouting Nederland is te vinden op: www.scouting.nl/privacy.